Vergoeding 2019

De behandeling door de dietist wordt in 2019 vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 behandeluren. Concreet betekent dit dat u 5-6 consulten vergoed krijgt. Deze zorg gaat ten laste van uw eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor:

 • kinderen onder de 18 jaar
 • behandeling voor diabetes, COPD, hoge bloeddruk en/of te hoog cholesterol eventueel in combinatie met overgewicht (ketenzorg).
 • verzekerden van ONVZ die het programma Beter Eten volgen.

Dietistenpraktijk Harkema & van Dijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract en stuurt de rekening rechtstreeks naar uw verzekering.

Naast de consulten die vanuit de basisverzekering worden vergoed heeft u, afhankelijk van uw verzekering, recht op verdere vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Klik hier voor een overzicht van vergoeding dieetadvisering aanvullende verzekeringen.

Tarieven 2019

De tarieven van de diëtist worden bepaald door uw zorgverzekering en verschillen per verzekering. Gemiddeld komt het neer op:

 • Intake/ Eerste consult: €72,-
 • Vervolgconsult €29,-
 • Telefonisch of email consult 15,-
 • Niet nagekomen afspraak (of korter dan 24 uur van te voren afgezegd) deze kosten zijn voor eigen rekening en worden niet door uw verzekering vergoed:
  • vervolgconsult €15
  • intake/eerste consult €45

Algemene voorwaarden 2019

Privacy

Een diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. U heeft altijd het recht om uw dossier in te zien. En er wordt alleen informatie aan derden doorgegeven als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Uw huisarts ontvangt altijd een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het einde van de behandeling. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken.

Onze privacyverklaring leest u hier

Klachten

Uw diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website http://www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch of per mail bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Verhindering

Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig bij ons melden? Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgebeld kunnen in rekening worden gebracht.

U kunt uw afspraak afzeggen op de volgende wijze:
– Wij zijn per mail te bereiken via info@harkemavandijk.nl,
– voor afspraken met diëtist Patricia van Dijk voor de spreekuren in Breukelen en Kockengen via telefoon 06-27898853 of via patricia@harkemavandijk.nl
– voor afspraken met diëtist Ukie Harkema voor de spreekuren in Maarssen en Vleuten via telefoon 0346-822702 of via ukie@harkemavandijk.nl.