Wat wij doen

U kunt bij ons terecht voor de meeste voedings- en dieetvragen, voor alle leeftijden, bijvoorbeeld:

 • moeilijk etende kinderen/jongeren
 • kinderen/jongeren die niet volgens de gewichtscurve groeien
 • voeding tijdens zwangerschap, ook diabetes in de zwangerschap
 • diabetes
 • hoge bloeddruk
 • te hoog cholesterolgehalte
 • oncologische aandoeningen
 • sondevoeding
 • darmklachten, o.a. prikkelbare darmsyndroom
 • herstel na diverse ziekte
 • lactose intolerantie
 • COPD
 • overgewicht
 • ondergewicht/te laag gewicht

Werkwijze

Ook zonder verwijsbrief kunt u bij ons terecht. Bent u naar ons verwezen door uw huisarts, praktijkverpleegkundige of specialist? U kunt een afspraak bij ons maken voor in Breukelen, Kockengen, Maarssen en Vleuten.

Voor kinderen tot circa 10 jaar voeren we de gesprekken alleen met de ouders.

U kunt telefonisch, online of per email contact met ons opnemen of een mail sturen naar info@harkemavandijk.nl

Intakegesprek

Het intakegesprek duurt 40-60 minuten. In dit eerste gesprek bespreken wij uw persoonlijke situatie en hulpvraag aan de hand van uw wensen, doelen, verwachtingen, eet-, leef- en beweeggewoonten en medische geschiedenis.. Samen met u zoeken we naar de beste mogelijkheden om uw gezondheidsklachten te verbeteren. We kijken niet alleen naar wat op korte termijn haalbaar is, maar ook wat op langere termijn houdbaar is.

Voorbereiding

Wanneer u belt voor afspraak wordt indien gewenst al kort op uw hulpvraag ingegaan en zo mogelijk een start gemaakt met de behandeling, bijvoorbeeld door aan u te vragen een eetverslag te gaan bijhouden.

Om een idee te krijgen van uw eetgewoontes vinden we het fijn als u een eetverslag maakt van liefst een week. Dit houdt in: opschrijven wát en hoeveel u wanneer eet en drinkt. U kunt dit op ons eetverslag doen of op de eetmeter van het Voedingscentrum.

Wat neemt u mee naar de eerste afspraak:

 • de verwijsbrief ( indien u die heeft gekregen)
 • een identiteitsbewijs
 • het eetverslag als u dat heeft gemaakt

Huisbezoeken

We komen graag bij u thuis als u niet in staat bent naar het spreekuur te komen.
Soms is het nodig gebruik te maken van speciale dieetproducten, zoals medische drinkvoeding of sondevoeding. Indien nodig regelen wij een machtiging bij uw zorgverzekeraar.

Wetenschappelijk onderzoek door uw diëtist

Uw diëtist doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Met NIVEL Zorgregistraties wordt onderzoek gedaan naar gezondheid en zorg in Nederland en veranderingen hierin. Door mee te doen aan NIVEL Zorgregistraties draagt uw diëtist bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

Uw privacy

Het onderzoek wordt gedaan met gegevens uit het computersysteem van uw diëtist. Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of uw Burgerservicenummer (BSN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. U kunt het privacyreglement inzien bij uw diëtistenpraktijk of opvragen bij het NIVEL.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw diëtist. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de folder voor patiënten in uw diëtistenpraktijk. Voor vragen over NIVEL Zorgregistraties kunt u contact opnemen met de helpdesk van NIVEL Zorgregistraties, via zorgregistraties@nivel.nl, (030) 272 98 14 of de website www.nivel.nl/zorgregistraties